Home page

News

Home page > 正文

BCU Students Won China College Students' 'Internet+' Innovation and Entrepreneurship Competition Awards

Recently, the Department of Higher Education of the Ministry of Education issued the Notice of the Ministry of Education on Announcing the Winners of the 7th China College Students' 'Internet+' Innovation and Entrepreneurship Competition (No.1, 2022). BCU student’s innovation project "Chelu" Smart Parking Lock won the bronze award.


 BCU Winner List of China College Students' 'Internet+' Innovation and Entrepreneurship Competition (National) 

 

No.

Project Name

Team Leader

Team Members

Tutor

Award

1

Chelu" Smart Parking Lock

Qin Yaoze

Huang Lei, Chen Yuanqing, Tian Jiaran, Li Jianzhe, Zheng Zhiwei, Zhang Jipeng

Guo Yingjiu, Liu Yajun

Bronze Award

 

In this competition, a total of 112 BCU project teams signed up to participate. After school selection, expert guidance, school recommendation and other sessions, many projects entered the provincial competition, involving information technology, cultural creativity, social services, modern agriculture and other fields. After the project roadshow and assessment, the project "Che Lu" Smart Parking Lock won the first prize in the provincial competition; 17 other projects such as The Tiger-Improving the Work Efficiency of College Student Leaders by 50%, ZhuLe Campus Service Platform and Moss Flower"- Internet-based Public Innovation Plan of New College Students Teaching Platform won third prizes in this provincial competition.


 BCU Winner List of China College Students' 'Internet+' Innovation and Entrepreneurship Competition (Provincial)

 

No.

Project Name

Team Leader

Team Members

Tutor

Prize

1

"Chelu" Smart Parking Lock

Qin Yaoze

 Zhang Jipeng, Huang Lei, Tian Jiaran, Chen Yuanqing

Guo Yingjiu, Liu Yajun

First Prize

2

The Tiger-Improving the Work Efficiency of College Student Leaders by 50%

Fu Xiaohu

Shi Muyu, Rong Yanlin, Kui Renjie, Yin Ziwei, Wu Lan, Hu Haoyang, Wang Xu, Li Wenhui, Luo Ziyang

Lin Chen

Third Prize

3

The Mark on the Cloud-Self-service Printer

Hao Zijian

Yao Jingfan, Sun Shuo, Zhou Shaoxiang, Li Yunlai, Kong Xiangren, Xia Yuxiang

Liu Yajun

Third Prize

4

Herbaceous Plants Skin Care Cleaning Commodity Studio

 

Du Dongrui

Du Siyu, Cheng Xiaoxiao

Liu Yanli

Third Prize

5

Nishang-Clothing Culture

Wang Sijia

Lei Tong, Wang Haoting, Xu Bin, Yao Ziang, Chen Zhenzhen

Sun Liangliang, Zhang Yin

Third Prize

6

Wood shadow Flow Light Lacquer Art Studio

Wu Songzhi

Wang Yuting, Cheng Hao, Guo Tai, Lei Xiangwen, Lan Junxue, Zhao Dakang, Gao Jinghan, Guo Yanruo, Wu Yijia, Yin Peijin, Li Jiaxin, Yang Jie, Xing Kexin

Sun Xiaoling, Xu Xiao

Third Prize

7

"Cloud Wisdom Lock" Intelligent Access Control System

Huang Bingchao

Zhao Chenglong, Liu Yinfeng, Li Jiahao, Bai Ruoqi, Li Huangsheng

Gao Qiuhong, Zhu Hongwei

Third Prize

8

Orange Image Portrait Photography Studio

Chen Zhenzhen

Shao Yaqi, Zhong Yi, Zhang Zhihan, Yao Ziang, Wang Sijia

Zhang Yin

Third Prize

9

HE APP-Tracking the Plant Life Journey

Yao Ziang

Hou Xuezhi, Wang Zheng, Jia Libao, Zhang Mianzhe, Chen Zhenzhen, Wang Sijia

Zhang Yin

Third Prize

10

ZhuLe Campus Service Platform

Huo Yi

She Jinming, Wang Shengxin, Zhang Guangkun, Liu Jinlong, Chen Junning

Deng Kaiyuan

Third Prize

11

Car Light Pass: The latest Generation Headlight Simulator

Chen Yuanfei

Guo Deheng, Wei Wenyan

Zhang Mingchun

Third Prize

12

Primary School Environmental Protection Creative Manual Wechat Public Account Construction

Dong Yumeng

Gao Hang, Tang Wenxin, Li Jiayu

Yang Xiaobo

Third Prize

13

"Allergy Butler" APP --Dedicated to A Service Platform to Help Allergy Sufferers

Ding Qinglei

Cao Lei, Zhang Qihang, Li Xiang

Wang Ying

Third Prize

14

Plant Essential Oil- -The Antibacterial Guard around us

Niu Ruiye

 

Ma Yuqing, Jia Xiaoshuang, Sun Jiaao, Li Chuyu

 

Wang Xuehan

Third Prize

15

Ancient method, AI Fragrance Overflowing - Making the Air Cleaner Hybrid AI Strip

Wang Yuxuan

 

Gu Han Jun, Wang Jing

 

Qin Wen

Third Prize

16

"Suitable Education" WeChat Public Account Education Platform

Zhao Tianhao

 

Li Jiaxin, Song Xinyu, Huo Yunzheng, Zhao Ran

 

Lin Chen

Third Prize

17

Moss Flower"- Internet-based Public Innovation Plan of New College Students Teaching Platform

Qu Jiayi

 

Huo Yunzheng, Li Jiaxin

 

Li Longfei

Third Prize

18

Mauac Simulation of the United Nations Information Platform

Yao Jingfan

 

Wang Meiru, Li Meng, Xu Shihao, Ma Xiaoran, Liang Antian, Hao Zijian, Kong Xiangren

 

Zhou Bo, Liu Yajun, Guo Yingjiu

Third Prize

 

In this competition, BCU has made a new breakthrough in the number of entries, the number of participants, and the number of awards in the provincial competition and the national competition. In the future, BCU will continue to deepen the reform of innovation and entrepreneurship education, implement the goals and tasks of promoting education, learning, innovation through competition, increase the cultivation of students’ social responsibility, improve students’ innovative spirit and practical ability, and constantly improve the ability and quality of talent training.